Bendrovės lokalinių teisės aktų, su kuriais privalo susipažinti Rangovas, nebaigtinis sąrašas


Bendrovės lokalinių teisės aktų, su kuriais privalo susipažinti Rangovas, nebaigtinis sąrašas


1. UAB „Vilniaus energija“ bendrųjų reikalų departamento direktoriaus 2012-09-26 įsakymas Nr. 428 „Dėl darbuotojų, darbdavių susitarimų pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo  Nr. 01205202 patvirtinimo“, skaityti plačiau.

 

2. UAB „Vilniaus energija“ Prezidento 2016-01-14 įsakymu Nr. 26 patvirtinta „Asmenų įėjimo-išėjimo, transporto įvažiavimo-išvažiavimo į UAB „Vilniaus energija“ teritoriją bei buvimo joje tvarka“ Nr. 01209502, skaityti plačiau.

 

3. UAB „Vilniaus energija“ Prezidento 2005-10-20 įsakymu Nr. 501 patvirtintomis „Darbo su asbestu taisyklėmis Nr. 01205507“, skaityti plačiau.

 

4. UAB „Vilniaus energija“ technikos direktoriaus 2016-03-21 įsakymu Nr. 151 patvirtinta „Darbų elektros įrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka Nr. 01203520“, skaityti plačiau.

 
5. UAB „Vilniaus energija“ technikos direktoriaus 2008-04-14 įsakymu Nr. 141 patvirtinta „UAB „Vilniaus energija“ darbų, atliekamų aukštyje tvarka Nr. 01205002“, skaityti plačiau.

 

6. UAB „Vilniaus energija“ technikos direktoriaus 2013-10-28 įsakymu Nr. 507 patvirtinta „E-2, E-3, RK-8 kėlimo kranų naudojimo tvarka Nr. 01505301“, skaityti plačiau.

 

7. UAB „Vilniaus energija“ (elektrinės E-2, elektrinės E-3 bei rajoninių katilinių RK-2, RK-8) patalpose ir teritorijoje ugnies darbų atlikimo instrukcija Nr. 00607402, patvirtinta  2015-04-28 įsk. Nr. 180, skaityti plačiau.

 

8. UAB „Vilniaus energija“ technikos direktoriaus 2010-06-22 įsakymas Nr. 305 „Dėl žemės darbų E-2, E-3, RK-8 teritorijoje organizavimo, vykdymo ir priežiūros tvarkos“, skaityti plačiau.

 

9. UAB „Vilniaus energija“ technikos direktoriaus 2012-10-16 įsakymu Nr.  456 patvirtintomis „Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, skaityti plačiau.

 

10. UAB „Vilniaus energija“ technikos direktoriaus 2013-09-04 įsakymas Nr. 403 „Dėl suvirinimo darbų vykdymo tvarkos UAB „Vilniaus energija“ objektuose“ Nr. 00705502, skaityti plačiau.

 

11. UAB „Vilniaus energija“ technikos direktoriaus potvarkis 2012-07-25 Nr. 254 „Dėl vamzdynų šilumos tinklų kamerose projektavimo ir montavimo tvarkos“, skaityti plačiau.

 

12. UAB „Vilniaus energija“ technikos direktoriaus potvarkis  2012-05-11 Nr. 168 „Dėl vamzdynų atsišakojimų projektavimo ir montavimo tvarkos“, skaityti plačiau.

 

13. UAB „Vilniaus energija“ perdavimo tinklo direktoriaus 2010-07-30 įsakymu Nr. 365 patvirtinta Pirmojo šilumos tinklų rajono priešgaisrinės saugos instrukcija, atliekant ugnies darbus Nr. 00502402, skaityti plačiau.

 

14. UAB „Vilniaus energija“ perdavimo tinklo direktoriaus 2014-03-19 įsakymu Nr. 155 patvirtinta Antrojo šilumos tinklų rajono priešgaisrinės saugos instrukcija, atliekant ugnies darbus Nr. 00503402, skaityti plačiau.

 

15. UAB „Vilniaus energija“ perdavimo tinklo direktoriaus 2012-11-27 įsakymu Nr. 514 patvirtinta Katilinių eksploatacijos tarnybos rajoninėse katilinėse, kvartalinėse katilinėse, individualiose katilinėse ir teritorijoje ugnies darbų atlikimo instrukcija Nr. 00504405, skaityti plačiau.

 

16. Naujosios Vilnios katilinių eksploatacijos tarnybos rajoninės katilinės (RK-2), konteinerinių katilinių, individualių katilinių patalpose ir teritorijoje Ugnies darbų atlikimo instrukcija Nr. 00509402, skaityti plačiau.