Energijos išteklių įsigijimai biržose


Remiantis 2015 rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 992 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 138 punktu visi energijos išteklių įsigijimai biržoje yra skelbiami.

 

Bendrovė vykdo prekybą didmeniniais energetikos produktais (gamtinėmis dujos ir elektros energija) remiantis 2011 m. gruodžio 28 d. įsigaliojusiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1227/2011 „Dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo" (toliau – REMIT). Pagal REMIT 9 straipsnio 1 dalį Bendrovė yra užsiregistravusi kaip rinkos dalyvis ir teikia informaciją apie sudarytus sandorius Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (toliau – Agentūra).