Faktinės ir planuojamos investicijos


                                          2014 m. Faktinės investicijos pagal nuomos sutartį


 • Eil. Nr. Pavadinimas Investuota 2014 m. mln. Lt
  1. Grupinių boilerinių likvidavimas 1,684
  2. Informacinės technologijos ir komunikacija 0,596
  3. Termofikacinių elektrinių modernizacija 5,064
  4. Rajoninių katilinių modernizacija 0,490
  5. Šilumos trasų rekonstrukcija 10,754
  6. Naujų klientų prijungimas prie tinklo ir šilumos punktų įrengimas 2,743
  7. Siurblinių rekonstrukcija 0,000
  8. Investicijos susijusios su avarine situacija arba Ūkine veikla 0,009
  9. Vietinių katilinių ir prie jų esančių tinklų (susijusių įmonių turtas) modernizavimas  ir renovavimas 0,000
    VISO 21,340

                         

                                          2015 m. Planuojamos investicijos pagal nuomos sutartį


 • Eil. Nr. Pavadinimas 2015 m. planuojamos
   investicijos
   mln. EUR
  1. Grupinių boilerinių likvidavimas 0,170
  2. Informacinės technologijos ir komunikacija 0,130
  3. Termofikacinių elektrinių modernizacija 0,842
  4. Rajoninių katilinių modernizacija 1,378
  5. Šilumos trasų rekonstrukcija 1,971
  6. Naujų klientų prijungimas prie tinklo ir šilumos punktų įrengimas                         1,014
  7. Siurblinių rekonstrukcija 0,000
  8. Investicijos susijusios su avarine situacija arba Ūkine veikla 0,052
  9. Vietinių katilinių ir prie jų esančių tinklų (susijusių įmonių turtas)
   modernizavimas  ir renovavimas 
  0,000
    VISO 5,557