Faktinis šilumos poreikis


2017 m. vasario mėn. faktinis šilumos poreikis, MWh

(Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 35 punktas)


 • Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas

  Aprūpinimo šiluma sistema

  Integruoto tinklo CŠT sistema N. Vilnios katilinės CŠT sistema Salininkų katilinės CŠT sistema 
  1. Savo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis 301.590,4 10.805,0 1.556,0
  2. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis: 78.744,3
     
  2.1 UAB „Danpower Baltic Zietelos“ 15.992,5
     
  2.2 UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ 30.855,6
     
  2.3 UAB „Pramonės energija“ 12.855,4    
  2.4 UAB „Geco Vilnius“ 15.671,7    
  2.5 AB „Grigeo, Grigiškės“ 3.369,1    
  3. Šilumos poreikis iš viso 380.334,7
  10.805,0 1.556,02017 m. sausio mėn. faktinis šilumos poreikis, MWh

(Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 35 punktas)


 • Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas

  Aprūpinimo šiluma sistema

  Integruoto tinklo CŠT sistema N. Vilnios katilinės CŠT sistema Salininkų katilinės CŠT sistema 
  1. Savo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis 364.778,1 12.891,0 1.977,0
  2. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis: 90.481,1
     
  2.1 UAB „Aliejaus investicijų projektai“ 17.801,0
     
  2.2 UAB „Technology Projects“ 35.836,7
     
  2.3 UAB „Pramonės energija“ 14.293,9    
  2.4 UAB „Geco Vilnius“ 18.103,5    
  2.5 AB „Grigeo, Grigiškės“ 4.446,0    
  3. Šilumos poreikis iš viso 455.259,2
  12.891,0 1.977,0

 

 

Informacija apie ankstesnių 12 mėnesių faktinį šilumos poreikį

 

 

UAB Vilniaus energija paskutinių trijų kalendorinių metų fiksuoti integruoto tinklo vidutiniai ir maksimalūs galios poreikiai, MW


(Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 8.1 punktu.)
2015 m. integruoto tinklo paros vidutiniai šilumos poreikiai, MW

(Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 9.1 punktu.)