Mūsų klientai


Vilniaus mieste yra apie 648 tūkst. gyventojų ir 5750 pastatų. Centralizuotos šilumos tinklais šilumos energija tiekiama apie 80 proc. Vilniaus m. pastatų, kuriuose gyvena apie 90 proc. vilniečių. Apie 73 proc. pateikiamos šilumos gyventojai suvartoja gyvenamųjų namų šildymui. Likusi šilumos dalis skiriama įvairių įstaigų, organizacijų bei įmonių patalpų šildymui.

 

Pastarieji skaičiai akivaizdžiai rodo šilumos svarbą Lietuvoje, kurioje šildymo sezonas tęsiasi apie 6 mėnesius. Itin svarbu, kad šiluma būtų gaminama ekonomiškai. Lietuvoje pirmenybė teikiama šilumos gamybai kogeneracinėse elektrinėse, kuriose šiluma ir elektra gaminamos vienu metu. Šiose jėgainėse gaminant abi energijos rūšis sutaupoma apie 30 proc. kuro, galima vartoti įvairias jo rūšis. Degimo produktai išmetami pro aukštus kaminus, todėl labai sumažėja aplinkos tarša.

 

Centralizuotos šilumos tiekimas patogus ir gyventojams, nes nereikia rūpintis vietinės katilinės įrengimu bei kuro atsargomis. Išmetami dūmai, suodžiai, azoto oksidų junginiai nenuodija gyvenamosios aplinkos, nėra gaisro, sprogimo pavojaus, triukšmo.