Nepriklausomų šilumos gamintojų pasiūlymai


 

2017 m. sausio mėn. planuojami patiekti ir supirkti šilumos kiekiai bei tiekiamos šilumos kaina

(Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 28.3 punkto aprašas)


 • Eil. Nr. Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas Integruoto tinklo CŠT sistema
   Nepriklausomo šilumos gamintojo planuojamas patiekti šilumos kiekis, MWh Nepriklausomo šilumos gamintojo pasiūlyta šilumos kaina, Eur ct/kWh Planuojamas supirkti šilumos kiekis iš nepriklausomo šilumos gamintojo, MWh
  1. UAB „Vilniaus energija“ 41 885 1,30 41 885
  2. UAB „Grigeo Grigiškės“ 5 000 2,58 5 000 (Vilniaus m. Grigiškių raj. poreikis)
  3. UAB „Pramonės energija“ 14 284,8 2,639 14 284,8 (Vilniaus m. Naujininkų ir Kirtimų raj. poreikis)
  4. UAB „Technology projects“ 36 084 2,6391 36 084
  5. UAB „Aliejaus investicijų projektai“ 17 707,2 2,639 17 707,2
  6. UAB „Geco Vilnius“ 18 600 2,6392 18 600

 

 

Informacija apie ankstesnių 12 mėnesių nepriklausomų šilumos gamintojų pasiūlymus