Nepriklausomų šilumos gamintojų pasiūlymai


 

2017 m. kovo 1-29 d. planuojami patiekti ir supirkti šilumos kiekiai bei tiekiamos šilumos kaina

(Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 28.3 punkto aprašas)


 • Eil. Nr. Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas Integruoto tinklo CŠT sistema
   Nepriklausomo šilumos gamintojo planuojamas patiekti šilumos kiekis, MWh Nepriklausomo šilumos gamintojo pasiūlyta šilumos kaina, Eur ct/kWh Planuojamas supirkti šilumos kiekis iš nepriklausomo šilumos gamintojo, MWh
  1. UAB „Vilniaus energija“ 39 694 1,26 39 694
  2. UAB „Grigeo Grigiškės“ 4 500 2,88 3 506 (Vilniaus m. Grigiškių raj. poreikis)
  3. UAB „Pramonės energija“ 13 363,2 2,93 13 248 (Vilniaus m. Naujininkų ir Kirtimų raj. poreikis)
  4. UAB „Aliejaus investicijų projektai“ 16 564,8 2,949 16 564,8
  5. UAB „Technology projects“ 33 756 2,9491 33 756
  6. UAB „Geco Vilnius“ 17 400 2,9492 17 400

 

 

2017 m. kovo 30-31 d. planuojami patiekti ir supirkti šilumos kiekiai bei tiekiamos šilumos kaina*

(Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 28.3 punkto aprašas)

 


 • Eil. Nr. Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas Integruoto tinklo CŠT sistema
   Nepriklausomo šilumos gamintojo planuojamas patiekti šilumos kiekis, MWh Nepriklausomo šilumos gamintojo pasiūlyta šilumos kaina, Eur ct/kWh Planuojamas supirkti šilumos kiekis iš nepriklausomo šilumos gamintojo, MWh
  1. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2 737 1,26 2 737
  2. UAB „Grigeo Grigiškės“ 500 2,88 240 (Vilniaus m. Grigiškių raj. poreikis)
  3. UAB „Pramonės energija“ 921,6 2,93 878 (Vilniaus m. Naujininkų ir Kirtimų raj. poreikis)
  4. UAB „Aliejaus investicijų projektai“ 1 142,4 2,949 1 142,4
  5. UAB „Technology projects“ 2 328 2,9491 2 328
  6. UAB „Geco Vilnius“ 1 200 2,9492 1 200

 

*Š. m. kovo 29 d. baigia galioti šilumos ūkio nuomos sutartis, sudaryta tarp AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus energija“, Prancūzijos bendrovės „Dalkia“ ir Vilniaus miesto savivaldybės.

Nuo š. m. kovo 30 dienos šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklą Vilniaus mieste vykdys AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Atsižvelgiant į tai, 2017 m. kovo mėnesio planuojami patiekti ir supirkti šilumos kiekiai bei tiekiamos šilumos kainos skelbiamai dviem periodams: 1) kovo 1 - 29 d. ir 2) kovo 30 - 31 d.

 

Informacija apie ankstesnių 12 mėnesių nepriklausomų šilumos gamintojų pasiūlymus