Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos


2017 m. sausio mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos
(apskaičiuotos vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 10.1, 12, 14 punktais)


 • Eil. Nr.

  Aprūpinimo šiluma sistema 

  Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

  euro ct/kWh

   1.

  Integruoto tinklo CŠT sistema

  2,64

   2.    

  N.Vilnios katilinės CŠT sistema

  2,70

   3.    

  Salininkų katilinės CŠT sistema

  3,34

 

2016 m. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

2015 m. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

2014 m. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos