Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos2017 m. balandžio mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos *
(apskaičiuotos vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 10.1, 12, 14 punktais)

 

 • Eil. Nr.

  Aprūpinimo šiluma sistema 

  Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

  euro ct/kWh

   1.

  Integruoto tinklo CŠT sistema

  2,70

   2.    

  N.Vilnios katilinės CŠT sistema

  1,45

   3.    

  Salininkų katilinės CŠT sistema

  3,50

 


​* ​Š. m. kovo 29 d. baigia galioti šilumos ūkio nuomos sutartis, sudaryta tarp AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus energija“, Prancūzijos bendrovės „Dalkia“ ir Vilniaus miesto savivaldybės.

Nuo š. m. kovo 30 dienos šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklą Vilniaus mieste vykdys AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Atsižvelgianti į AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2017 m. kovo 17 d. raštą Nr. 02-0270 ir 2017 m. vasario 15 d. raštą Nr. 02-0125 yra skelbiamos š. m. balandžio mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

 
 

2017 m. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

2016 m. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

2015 m. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

2014 m. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos