Pranešimas apie karšto vandens kainos kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines karšto vandens kainas


2016-12-22

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Vilniaus energija“ informuoja, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3-459 nustačius UAB „Vilniaus energija“ (toliau - Bendrovė) karšto vandens kainos dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio šilumos ir geriamojo vandens (su nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis) kainas, nuo 2017 m. sausio 1 dienos taikomi tokie karšto vandens kainos kintamosios dedamosios dydžiai (be PVM):

 

- kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučiuose namuose:
Tkv kd – 3,51 Eur/m3;


- kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučiuose namuose:
Tkv kd – 3,34 Eur/m3;

 

Nuo 2017 m. sausio 1 dienos taikoma tokia galutinė karšto vandens kaina:

 

1. Karšto vandens kaina (be PVM):
1.1.  kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams - 4,15 Eur/m3;

1.2.  kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų (kitiems) vartotojams - 3,98 Eur/m3.

 

2. Karšto vandens kaina gyventojams (buitiniams vartotojams, su 9 proc. PVM):

2.1. kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams – 4,52 Eur/m3;
2.2. kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams – 4,34 Eur/m3.

 

3. Karšto vandens kaina verslo (kitiems) vartotojams (su 21 proc. PVM):

3.1. kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams – 5,02 Eur/m3;
3.2. kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų (kitiems) vartotojams – 4,82 Eur/m3.

 


Grįžti į naujienas