Pranešimas apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas


2016-12-22

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Vilniaus energija“ informuoja, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-692 nustačius UAB „Vilniaus energija“ (toliau - Bendrovė) centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas, nuo 2017 m. sausio 1 dienos taikomi tokie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):

 

THG,KD  – 2,73 euro ct/ kWh;
TH,KD – 2,70 euro ct/kWh;
THT,KD – 0,51 euro ct/kWh;
TH – 3,01 euro ct/kWh.

 

Nuo 2017 m. sausio 1 dienos taikomos tokios šilumos kainos:

 

1. Šilumos kaina vartotojams, pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį (be PVM):
1.1. vienanarė – 3,92 euro ct/kWh;
1.2. dvinarė – 7,65 Eur/kW pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) ir 2,87 euro ct/kWh kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį).

 

2. Mažmeninio aptarnavimo kaina (be PVM) pasirinktinai 0,05 euro ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį, 0,36 Eur per mėnesį už kilovatą (Eur/mėn./kW) arba 0,48 Eur per mėnesį vartotojui (Eur/mėn.)

 

3. Vienanarė šilumos kaina, taikoma gyventojams (su 9 proc. PVM):
- šilumos kaina – 4,33 euro ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos kaina vartotojams, pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį – 4,27 euro ct/kWh ir mažmeninio aptarnavimo kaina 0,39 Eur per mėnesį už kilovatą (Eur/mėn./kW) arba 0,52 Eur per mėnesį vartotojui (Eur/mėn.).

 

4. Vienanarė šilumos kaina, taikoma verslo vartotojams (su 21 proc. PVM):
- šilumos kaina – 4,80 euro ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos kaina vartotojams, pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį – 4,74 euro ct/kWh ir mažmeninio aptarnavimo kaina 0,44 Eur per mėnesį už kilovatą (Eur/mėn./kW) arba 0,58 Eur per mėnesį vartotojui (Eur/mėn.).

 


Grįžti į naujienas