Prognozuojamas šilumos poreikis


UAB „Vilniaus energija“ informacija apie ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos energijos poreikį, planuojamus supirkti ir pagaminti šilumos energijos kiekius bei naudojamo kuro struktūrą, taikytinus skaičiuojant palyginamąsias šilumos energijos sąnaudas.

 

Atsisiųsti.

 

 

2017 m. vasario mėnesio integruoto tinklo prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dienos šilumos poreikis, MW

(Vadovaujantis „Naudojimosi šilumos šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 78 p. aprašu)