Prognozuojamas šilumos poreikis


Š. m. kovo 29 d. baigia galioti šilumos ūkio nuomos sutartis, sudaryta tarp AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus energija“, Prancūzijos bendrovės „Dalkia“ ir Vilniaus miesto savivaldybės.

 

Nuo š. m. kovo 30 dienos šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklą Vilniaus mieste vykdys AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Atsižvelgiant į tai bei į AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2017 m. vasario 15 d. raštą Nr. 02-0125, UAB „Vilniaus energija“ informuoja apie ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos energijos poreikį, planuojamus supirkti ir pagaminti šilumos energijos kiekius bei naudojamo kuro struktūrą, taikytinus skaičiuojant palyginamąsias šilumos energijos sąnaudas dviems periodams: 1) kovo 1 - 29 d. ir 2) kovo 30 - 31 d.

 
Pažymime, kad teikiama informacija po kovo 30 d. dėl ateinančių 12 mėnesių prognozuojamo kasmėnesinio šilumos energijos poreikio,  planuojamų supirkti ir pagaminti šilumos energijos kiekių bei naudojamo kuro struktūros, taikytinus skaičiuojant palyginamąsias šilumos energijos sąnaudas, gali būti koreguotina naujo šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos vykdytojo AB „Vilniaus šilumos tinklai“.

 

Atsisiųsti.

  

Nuo š. m. kovo 30 dienos šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklą Vilniaus mieste vykdys AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Atsižvelgiant į tai bei į AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2017 m. vasario 15 d. raštą Nr. 02-0125, 2017 m. kovo mėnesio integruoto tinklo prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dienos šilumos poreikis skelbiamas dviem periodams: 1) kovo 1 - 29 d. ir 2) kovo 30 - 31 d.

 

2017 m. kovo 1-29 d. integruoto tinklo prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dienos šilumos poreikis, MW

(Vadovaujantis „Naudojimosi šilumos šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 78 p. aprašu)


 


 

2017 m. kovo 30-31 d. integruoto tinklo prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dienos šilumos poreikis, MW

(Vadovaujantis „Naudojimosi šilumos šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 78 p. aprašu)