Registracija į aukcioną


Norėdami dalyvauti aukcione, siųskite prašymą el. pašto adresu aukcionas@vilniausenergija.lt, nurodydami:

 

1) įmonės rekvizitus, (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, kontaktiniai duomenys),
2) asmenį, įgaliotą pateikti siūlymus ir sudaryti sandorį bei kontaktinį asmenį (jeigu šie asmenys nesutampa),
3) kontaktinio asmens / asmens, įgalioto pateikti siūlymus ir sudaryti sandorį, įgaliojimus patvirtinantį dokumentą.

 

Jei esate fizinis asmuo, nurodykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą ir kontaktinius duomenis.

 

Apie įtraukimą į aukciono dalyvių sąrašą el. paštu informuosime užregistruoto dalyvio kontaktinį asmenį.