Šilumos ir karšto vandens kainos Vilniaus gyventojams - 2017 m. sausio mėn.


Kainų istorija gyventojams

Rodyti

(šilumos ir karšto vandens kainos įsigaliojo nuo 2017-01-01)    


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Vilniaus energija“ informuoja, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-692 nustačius UAB „Vilniaus energija" (toliau - Bendrovė) centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas, 2017 m. sausio mėnesiui taikomi tokie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):

 

THG,KD – 2,73 euro ct/kWh;

TH,KD – 2,70 euro ct/kWh;

THT,KD – 0,51 euro ct/kWh;

TH – 3,01 euro ct/kWh.

 

Nuo 2017 m. sausio 1 dienos taikomos kainos (be PVM):

 

 • 1. ŠILUMOS KAINOS: 
 • - vienanarė šilumos kaina – 3,97 euro ct/kWh
 • arba
 • - vienanarė šilumos kaina vartotojams, pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį – 3,92 euro ct/kWh ir mažmeninio aptarnavimo kaina 0,36 Eur per mėnesį už kilovatą (Eur/mėn./kW) arba 0,48 Eur per mėnesį vartotojui (Eur/mėn.).
 
 • 2. KARŠTO VANDENS KAINA:
 • (kai karšto vandens tiekėjas UAB „Vilniaus energija“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis):
 • - daugiabučių namų gyventojams - 4,15 Eur/m3;
 • - ne daugiabučių namų gyventojams - 3,98 Eur/m3.
 
Jūsų patogumui pateikiame kainas, į kurias jau įskaitytas PVM:
 
 • 1. ŠILUMOS KAINOS: 
 • - vienanarė šilumos kaina – 4,33 euro ct/kWh
 • arba 
 • - vienanarė šilumos kaina vartotojams, pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį – 4,27 euro ct/kWh ir mažmeninio aptarnavimo kaina 0,39 Eur per mėnesį už kilovatą (Eur/mėn./kW) arba 0,52 Eur per mėnesį vartotojui (Eur/mėn.).
 
 • 2. KARŠTO VANDENS KAINA

  (kai karšto vandens tiekėjas UAB „Vilniaus energija“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis):

  - daugiabučių namų gyventojams - 4,52 Eur/m3;

  - ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) - 4,34 Eur/m3.

 
 
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1985 atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis – 0,78 Eur/apsk. pr./mėn / 2,69 Lt/apsk. pr./mėn. (su 21 proc. PVM – 0,94 Eur/apsk. pr./mėn / 3,25 Lt/apsk. pr./mėn.), kuris, taikomas tik tiems vartotojams, kuriems įrengti atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai, nuosavybės teise priklausantys karšto vandens tiekėjui.
 

Informacinis lankstinukas apie karšto vandens skaitiklius

 
THG,KD – šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji;
TH,KD – šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos kintamoji dedamoji;
THT,KD – šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji;
TH – šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina.
 
 

Sužinokite, koks apsirūpinimu karštu vandeniu būdas taikomas Jūsų namui.

Įveskite knygelės numerį Sužinoti